زندگی خود را در دریای بزرگ و پرخطر همانند یک بچه کوسه بی دفاع اغاز کنید و خوردن ماهی های کوچک کم کم بزرگ شوید و تا اندازه یک کوسه ده تنی برسید. ادر این دریای بزرگ همه چیز پیدا میشود از جمله زیر دیایی، قواص، ماهی های مختلف، کشتی، گردشگران، عروس دریایی، مواد مذاب، غارها، پرندگان و بسیاری دیگر. دشمنان شما در بازی قواصان، موجودات بزرگتر از شما، مواد شمی و زیر دریایی ها هستند.در هر مرحله شما با پیدا کردن اشیا با ارزش امتیز زیادی کسب کنید.
http://androidiha.com/wp-content/uploads/Z9L14GFPNfv6AvRricKiSor9dAi1LHh_kIVfD4vL8SfDWLj2zQtCoUND9QDSUwA-3Jwh900.jpg
http://androidiha.com/wp-content/uploads/jiZLQccacc8Lyj1CZe9dLjT-mGg1-0Ya8baq1Y8yfnK_RcBuBsnVe2GLi7U4gxTAXIoh900.jpg
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
اندروید 2.3 به بالا
14 مگابایت

دانلود بازی Hungry Shark Evolution

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

دانلود + ادامه مطلب